אוסף יד לוי אשכול

יד לוי אשכול הוקמה ב-1970 ופועלת מאז להנצחת זכרו ופועלו של לוי אשכול, ראש הממשלה השלישי של מדינת ישראל.
הארגון החל לפעול על יסוד החלטת ממשלת ישראל מ-1969, להציב יד לזכרו של לוי אשכול. זמן קצר לאחר מכן הוקמה יד לוי אשכול בידי מוקיריו וחבריו הקרובים ומטרותיה לפעול בכל דרך להנצחת חייו, פועלו, מורשתו, כתביו וכל חומר תיעודי אחר ושל הערכים לאורם פעל, למען קידום הסובלנות, העבודה, הצדק החברת, משנתו הכלכלית ואהבת העם והארץ, ולהעמיד חומרים אלה בדרכים שונות לרשות מוסדות המדינה, הציבור ומוסדות מחקר וחוקרים.
יד לוי אשכול עוסקת בסידור עזבון המסמכים של לוי אשכול – ארכיון יד לוי אשכול ובניהול עזבון החפצים והמתנות – אוסף יד לוי אשכול; וכן מפתחת ומפעילה תוכניות חינוכיות שונות, יוזמת פרסומים ומארגנת כנסים מקצועיים בתחומי העיסוק של אשכול.
הנכם מוזמנים להיכנס לאתר- לחצו כאן
ייתכן שזו תמונה של ‏חלל מקורה‏

בית לוי אשכול

Call Now Button דילוג לתוכן