זיכרון והנצחה

ב-26 בפברואר 1969 פתח יושב ראש הכנסת קדיש לוז את ישיבת הכנסת והודיע על פטירתו של ראש הממשלה לוי אשכול:

"בצער וביגון אני מודיע לכנסת על פטירת ראש הממשלה לוי אשכול ז"ל … יחד עם בני המשפחה, חבריו בדגניה ב' והעם כולו אנו מתאבלים על מותו של לוי אשכול, שר וגדול, רב פעלים שאין רבים כמותו, חבר יקר לרבים שהכירוהו אישית. פעולותיו חרותים בשדות ישראל, במפעלי פיתוחה, במערכות הבטחון; דמותו חרותה בלבבות חברים רבים שהכירוהו אישית".

– לקריאת דבר נשיא המדינה זלמן שזר בטקס ההלוויה

– לקריאת הודעת האבל של הנהלת הסוכנות היהודית

לקריאת תמליל ישיבת האבל של הכנסת במלאות שבעה לפטירתו, 1969 (קובץ להורדה)

– לקריאת תמליל ישיבת הכנסת במלאות שנה לפטירתו, 1970 (קובץ להורדה)

– לקריאת תמליל ישיבת הכנסת במלאות 120 שנים להולדתו, 2015 (קובץ להורדה)

במלאות שלושים ל, במרס 1969 קיבלה ועדת הכספים של הכנסת החלטה ממלכתית ראשונה להנצחת זכרו: הקמתה של קרן למענקי מחקר הנושאת את שמו והחלה לפעול במסגרת המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח שבמשרד ראש הממשלה (כיום ממשיכה הקרן לפעול בחסות משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל).

זמן קצר לאחר מכן, מימש משרד ראש הממשלה את יוזמתו של אשכול להענקת פרס יצירה לסופרים ולמשוררים. פרס זה – לטיפוח הספרות העברית ועידוד מצוינות בכתיבה – מוענק על ידי ראשי ממשלת ישראל מאז 1969 ונושא את שמו של לוי אשכול. 

על שמו של לוי אשכול נקבעו מספר אתרים גאוגרפיים ואתרים לאומיים ברחבי הארץ:

  • חבל אשכול: חבל ארץ במערב הנגב הצפוני, בין חבל עזה במערב, ובין נתיבות בצפון וחולות חלוצה בדרום. האזור המיושב בחבל ובו כעשרת אלפים תושבים משתרע על שטח של כאלף קמ"ר מקיבוץ בארי בצפון ועד חולות עגור בדרום, מנחל הבשור במזרח ועד רצועת עזה והגבול הבין-לאומי עם מצרים במערב. ביולי 1969 הוחלף שמו של אזור ההתיישבות ממועצה אזורית חבל מעון למועצה אזורית אשכול.
  • הגן הלאומי אשכול: משתרע ממזרח לנחל הבשור ושטחו כשלושת אלפים דונם, בין צומת אורים וצומת מעון. הגן נמצא בשטח המועצה האזורית מרחבים ומופעל על ידי רשות הטבע והגנים.
  • אתר אשכול של חברת מקורות: נמצא בדרום מערב בקעת בית נטופה ובו שני מאגרי מים שנחנכו ב-1964 לאיגום מי המוביל הארצי. המאגרים מרכזים 6 מיליון מ"ק מים המטוהרים במקום ומוזרמים אל המערכת הארצית.
  • תחנת הכוח אשכול: פועלת באשדוד  היא תחנת הכוח של חברת החשמל לישראל הפועלת באשדוד.
  • הכפר הירוק על שם לוי אשכול: כפר הנוער הפועל בדרום רמת השרון הינו מוסד ממשלתי שהוקם ב-1950 ומטרתו השרשת ערכי הציונות, הסוציאליזם והחלוציות.

דמותו של אשכול הונצחה ב-1970 על גבי בול דואר וב-1985 הודפס דיוקנו על שטר כסף בערך של חמישה שקלים חדשים.
עם החלפת השטר במטבע, ב-1990 הוטבע הדיוקן על גבי הנפקה מיוחדת של מטבעות חמישה שקלים חדשים.
בשנת 2000 הוטבעה דמותו על גבי מדליה רשמית במסגרת סדרת ראשי ממשלת מדינת ישראל בהנפקת החברה למדליות.

ב-26 בפברואר 1969 פתח יושב ראש הכנסת קדיש לוז את ישיבת הכנסת והודיע על פטירתו של ראש הממשלה לוי אשכול:

"בצער וביגון אני מודיע לכנסת על פטירת ראש הממשלה לוי אשכול ז"ל … יחד עם בני המשפחה, חבריו בדגניה ב' והעם כולו אנו מתאבלים על מותו של לוי אשכול, שר וגדול, רב פעלים שאין רבים כמותו, חבר יקר לרבים שהכירוהו אישית. פעולותיו חרותים בשדות ישראל, במפעלי פיתוחה, במערכות הבטחון; דמותו חרותה בלבבות חברים 

בהחלטת הממשלה מספר 1505 מיום 27 בנובמבר 1988 אושרו העקרונות להנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, במסגרתם נקבעה חלוקה מחזורית של מלגות לחוקרים או לתלמידים על עבודות בתחומים הקשורים לפועלם של האישים. מועדי הענקת הפרס לזכרו של לוי אשכול ותנאי הסף להגשת מועמדות לפרס מתפרסמים באתר המועצה להנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה.

יום האזכרה של לוי אשכול מצוין מדי שנה בטקס אזכרה ממלכתי המאורגן בידי משרד ראש הממשלה ועמותת יד לוי אשכול. מועד האזכרה מותאם בסמוך ליום פטירתו של לוי אשכול (ח' באדר תשכ"ט) ויום האזכרה הקרוב יצוין ב-12 במרס 2019, בחלקת הקבר שבחלקת גדולי האומה בהר הרצל.

1895
1920
1930
1937
1963-1948
1951
1963