אודותינו

יד לוי אשכול הוקמה ב-1970 ופועלת מאז להנצחת זכרו ופועלו של לוי אשכול, ראש הממשלה השלישי של מדינת ישראל.

הארגון החל לפעול על יסוד החלטת ממשלת ישראל מ-1969, במסגרתה אושרו המלצות הוועדה המשותפת לממשלה ולסוכנות היהודית להציב יד לזכרו של לוי אשכול. זמן קצר לאחר מכן הוקמה יד לוי אשכול על ידי מוקיריו וחבריו הקרובים ומטרותיה כפי שהוגדרו במסמכי היסוד: לאסוף, לרכז, למיין, לרשום, לערוך ולפרסם את הכתבים, המכתבים, הנאומים, המסמכים וחומר תיעודי אחר הנוגעים לתולדות חייו ולזכרו של לוי אשכול, כמו גם לעסוק בסידורו ובריכוזו של ארכיון ועזבון לוי אשכול ז"ל, להעמיד את החומר התיעודי הנוגע לתולדות חייו ולזכרו של לוי אשכול לרשות מוסדות המדינה, מוסדות מחקר וחוקרים בתולדות היישוב העברי בארץ ישראל, וכן לעשות פעולות אחרות לקידום מטרות אלו.

מיד עם הקמתה החלה יד לוי אשכול בסידור עזבון המסמכים של לוי אשכול, המוכר כיום כארכיון יד לוי אשכול. במקביל החלה פעילות הנצחה באמצעי חינוך, תיעוד ומחקר למען הנצחת זכרו ופועלו של ראש הממשלה ושל הערכים לאורם פעל, למען קידום הסובלנות, העבודה והצדק החברתי.

ברוח זו פועלת יד לוי אשכול לאורך השנים ומקיימת סמינרים ותכניות לימוד בנושאים הקשורים לחברה הישראלית ולמשנתו של לוי אשכול בנושאי פיתוח תשתיות בנות קיימא, סובלנות והידברות, כמו גם משנתו הכלכלית. במהלך שנות פעילותה יזמה יד לוי אשכול פרסומים שונים לציון זכרו, ערכה כנסים מקצועיים בתחומי חברה והתיישבות והנגישה את ארכיון היד לחוקרים ולציבור הרחב להנצחת פועלו ולדיון על דרכו הייחודית כאדם וכמנהיג.

בשנת 2016 השלימה יד לוי אשכול את הליך שיקומו של מעון ראש הממשלה לשעבר ופתיחתו לציבור כמרכז מבקרים ומוקד חינוכי העוסק בחייו ובפועלו של לוי אשכול. בית לוי אשכול פועל בירושלים ובו שוכנים משרדי היד.

 

ניתן להיחשף לפעילות השוטפת של יד לוי אשכול באמצעות הרשמה לרשימת התפוצה וקריאת פרסומינו התקופתיים:

אשכול של עשייה – סיכום שנת הפעילות 2017 (קובץ PDF)

אשכול של עשייה – סיכום שנת הפעילות 2016 (קובץ PDF)