מידע כללי וחטיבות הארכיון

ארכיון יד לוי אשכול מכיל מסמכים וכתבים מפרקי חייו השונים של ראש הממשלה לוי אשכול ושל פעילות העמותה מאז הווסדה.

לבד מסידור חומריו המקוריים של לוי אשכול, בארכיון תיעוד סדיר של תכתובות מתפקידיו השונים בסוכנות היהודית, במוסדות המפלגה ובממשלת ישראל, כמו גם אוסף נרחב של קטעי עיתונות בהשתתפותו ואודותיו. המסמכים המוקדמים ביותר מתוארכים לשנות חייו הראשונות של לוי אשכול בארץ ישראל. בשנת 2017 קלטה יד לוי אשכול את ארכיון התצלומים של הגב' מרים אשכול ז"ל.

פירוט מורחב על תוכן החטיבות ניתן למצוא בקובץ זה (PDF)

בשנת 2014 החלה יד לוי אשכול בהסדרתו מחדש של הארכיון וביצירת עותקים דיגיטלים של המסמכים. תהליכים אלו נעשים בשיתוף גנזך המדינה ואנו מצטערים להודיע כי בעקבותיהם מתאפשרים עיון וגישה למסמכי הארכיון באופן חלקי בלבד. קהל המתעניינים והחוקרים מוזמן להעביר פניות ושאלות על ידי יצירת קשר.

בעתיד מתוכננת גישה לארכיון מסמכים הממוחשב. ניתן להתעדכן בהתפתחויות על ידי ביקור חוזר בעמוד זה.

 

חטיבות המידע הראשיות בארכיון יד לוי אשכול הן:

 
שם החטיבה תת חטיבה תקופה מס' מיכלים (תיקים) מצב נגישות דיגיטלית
משרד ראש הממשלה כללי 1969-1963 27 (248) סריקה מלאה
משרד ראש הממשלה אישי 1969-1963 31 (238) סריקה מלאה
משרד ראש הממשלה לשכה 1969-1961 6 (57) סריקה מלאה
משרד ראש הממשלה יחסי חוץ 1969-1952 8 (70) סריקה חלקית
משרד ראש הממשלה פטירת אשכול 1980-1969 7 (55) סריקה מלאה
משרד ראש הממשלה פניות ציבור 1969-1967 6 (46) סריקה חלקית
ממשלה כללי 1969-1963 3 (21) סריקה חלקית
מלחמת ששת הימים כללי 1967 7 (33) סריקה חלקית
משרד הביטחון כללי 1967-1963 2 (5) סריקה מלאה
הכנסת כללי 1969-1963 3 (29) סריקה מלאה
משרד האוצר לשכת השר 1963-1952 6 (60) סריקה מלאה
הסוכנות היהודית כללי 1956-1929 2 (20) סריקה מלאה
הסוכנות היהודית גזברות 1953-1936 7 (71) סריקה מלאה
מפלגה כללי 1969-1930 7 (61) סריקה מלאה
פרשת לבון כללי 1965-1960 2 (12) סריקה חלקית
שונות  כללי 1969-1922   סריקה חלקית
מרים אשכול אישי / ציבורי 2015-1964   בשלבי מיון
קטעי עיתונות   2007-1961   סריקה מלאה