ברית אדמה

הוצאת תרבות וחינוך, 1969

בספר זה רוכזו אמרות מתוך כתביו, נאומיו ומאמריו של ראש הממשלה אשכול. הספר הודפס תוך כדי כהונתו בבספר זה רוכזו כתביו של לוי אשכול הנוגעים לסיפור התיישבות האלף בגוש הקישון, פעולותיו כמנהל חברת ניר, יוזמת ההתיישבות בחל לכיש ועוד. בספר 328 עמודים.

Call Now Button דילוג לתוכן