דפי פעילות להורדה

ראש הממשלה השלישי, לוי אשכול, היה קשור בתחומי פעילות רבים ומגוונים – בכולם ראה חשיבות דומה לפיתוח מדינת ישראל: מצינורות המים ועד רכישת מטוסי קרב, מעבודה חקלאית בשדות ועד פיתוח יחסים מדיניים וכלכליים עם מדינות ברחבי העולם.

אנו מזמינים אתכם ואתכן להוריד ולפתור דפי הפעלה ולימוד בתחומים השונים בהם עסק אשכול.

משחקים, חידות והפעלות נוספות ניתן למצוא  בחוברות הלימוד של יד לוי אשכול (כיתות ג' עד ו') ובביקור בבית לוי אשכול.