מונחון כלכלי-חברתי ברוח לוי אשכול

תמי מולד חיו, יד לוי אשכול, 2018

הספר "מונחון חברתי-כלכלי מבואר – ברוח לוי אשכול" שיצא בהוצאה משותפת של יד לוי אשכול, המכללה למנהל ומכון זנבר לחקר הכלכלה הציבורית והעסקית, משלב בין משנתו החברתית-כלכלית של לוי אשכול לבין ביאור מונחים בכלכלה והרחבה חברתית של המונחים.

משנתו הכלכלית-חברתית של לוי אשכול מעולם לא נכתבה על ידו במסמך מסודר, ובספר זה חזרנו אל כתביו ונאומיו לאורך דרכו הציבורית הארוכה מימיו כחלוץ צעיר ועד לשלהי כהונתו כראש ממשלת ישראל ובאמצעות דבריו שלו לאורך השנים ניסחנו את המשנה הכלכלית והחברתית בה האמין ועל-פיה פעל. שלושה עיקרים היו לאשכול: ציונות חלוצית, סוציאליזם ישראלי ודמוקרטיה. אשכול ראה בציונות את התגשמות השילוב בין השאיפה הלאומית היהודית לחזון שוויון הסוציאליסטי ואת הדמוקרטיה כדרך היחידה להגשמת המעשה החלוצי-יהודי במדינה עצמאית.

 לוי אשכול היה סוציאליסט, פרגמטיסט, דמוקרט, אבל לפני הכל היה לוי אשכול ציוני. מטרת העל הייתה הקמת מדינת ישראל אשר כדבריו: "כל אזרח יתגאה בה, כל יהודי ירצה להזדהות איתה וכל אדם יכבד אותה". הסוציאליזם, במהותו, שואף לסדר חברתי עולמי חדש, המבוסס על זיהוי מעמדי-פועלי וללא סממנים לאומניים או אתניים. אשכול, שזהותו היהודית הייתה חלק בלתי נפרד מזהותו כציוני וכישראלי, האמין בעקרונות השוויון, הצדק והחירות שעומדים בבסיס התפיסה הסוציאליסטית, אך גם בצורך העמוק של העם היהודי להגדרה לאומית בארצו. לכן גם ראה בסוציאליזם הציוני זרם ייחודי העומד בפני עצמו:  "ייחודו של הסוציאליזם הישראלי, של הסוציאליזם הציוני שלנו, הוא בניסיונו המפואר לבנות תאי חברה סוציאליסטית, לבנות משק בבעלות עובדיו ובבעלות הציבור, לבנות תרבות פועלית בלי לחכות למהפכה פוליטית וחברתית שתערער את החברה האחרת" (ראיון ראש הממשלה לוי אשכול לעיתון "למרחב", 26 באפריל 1965). לשאלה כיצד נמדד הזיהוי האידיאולוגי של המנהיג, האדם, השיב אשכול ללא היסוס כי על פי הדרך בה הוא פועל. בספר זה אנו מלווים את הנהגתו של לוי אשכול את הכלכלה הישראלית והחברה הישראלית במשך עשרות שנים מהן עולה תמצית ברורה ומרוכזת של תפיסת עולמו – סוציאל דמוקרטיה.

בהמשך הספר ימצאו הקוראים מונחון כלכלי המבאר מונחי יסוד בכלכלה בשפת יומיום ולחלקם מוצמד ביאור סוציאל-דמוקרטי של משמעותם בחיי החברה והכלכלה הלאומית והאישית. באמצעות הנגשת השפה הכלכלית לכל, יוכלו הקוראים להבין טוב יותר את השיח הכלכלי התופס מקום הולך וגדל בחיים הציבוריים, וכך אף לגבש דעה אישית לגבי האירועים וההחלטות כנדרש מכל אזרחית ואזרח בחברה דמוקרטית: שותפות גורל, שותפות בעשייה ושותפות במאמץ. כל אלה דורשים מעורבות ואחריות אישית ולאומית המבוססות על הבנת העובדות – כך היא דרכו של לוי אשכול.

להזמנה לחצו כאן!

Call Now Button דילוג לתוכן