לזכרם - חברי יד לוי אשכול שנפטרו

מרים אשכול ז"ל (2016)

אסף אגין ז"ל (2019)

אברהם אגמון ז"ל (1992)

אלי אייל ז"ל (2017)

אהרון אוזן ז"ל (2007)

אריה לובה אליאב ז"ל (2010)

שלמה אמיר ז"ל (2020)

מאיר ארן ז"ל (1996)

מיכאל ארנון ז"ל (2004)

אפרים בן-ארצי ז"ל (2001)

צבי דינשטיין ז"ל (2012)

משה זנבר ז"ל (2012)

גרשון זק ז"ל (1989)

חביב כהנא ז"ל (1996)

אביעד עדי יפה ז"ל (1977)

שמחה סורוקר ז"ל (2004)

דוד קלדרון ז"ל (1991)

עמיאור עמי קמיר ז"ל (2010)

צבי רכטר ז"ל (2010)

שמואל יעקב שילה ז"ל (1994)

משה ששון ז"ל (2006)