כרכי מאמרים, נאומים ואמרות

כתביו ונאומיו בדפוס

ברית אדמה

הוצאת תרבות וחינוך, 1969 בספר זה רוכזו אמרות מתוך כתביו, נאומיו ומאמריו של ראש הממשלה אשכול. הספר הודפס

קרא עוד »
כתביו ונאומיו בדפוס

במעלה הדרך

בעריכת יהודה ארז, הוצאת עיינות, 1965 בספר זה רוכזו אמרות מתוך כתביו, נאומיו ומאמריו של ראש הממשלה אשכול.

קרא עוד »
כתביו ונאומיו בדפוס

אמרות לוי אשכול

בעריכת אלכסנדר מנור, 1965 בספר זה רוכזו אמרות מתוך כתביו, נאומיו ומאמריו של ראש הממשלה אשכול. הספר הודפס

קרא עוד »
כתביו ונאומיו בדפוס

בחבלי התנחלות

הוצאת עם עובד, 1958 בספר זה הרחיב לוי אשכול אודות המאבקים והאירועים בתולדות היישוב, לרבות פרקים הנוגעים להקמת

קרא עוד »