בחבלי התנחלות

הוצאת עם עובד, 1958

בספר זה הרחיב לוי אשכול אודות המאבקים והאירועים בתולדות היישוב, לרבות פרקים הנוגעים להקמת ולפיתוח דגניה ב' ומצב המים בישראל.
לוי אשכול מספר בפרסום זה על פעילותו בהתיישבות כחקלאי, כחלוץ וחבר קבוצה וכפעיל בכיר בתחום ההתיישבות לרבות יישוב העולים לאחר הקמת המדינה. בספר 449 עמודים.

Call Now Button דילוג לתוכן