חוברות לימוד לתלמידי יסודי

רסום חווייתי ומלא חיים המאפשר לילדים בגילאי 11-8 להתוודע לפועלו של ראש הממשלה השלישי של מדינת ישראל, לוי אשכול. תולדות חייו של אשכול נפרסים בפני התלמידים כסיפור הרפתקאות בימי טרום המדינה ובשנים הראשונות של המדינה הצעירה, בה לוי אשכול לוקח חלק מרכזי.

חוברות הלימוד של יד לוי אשכול הופקו עבור שתי קבוצות גיל: 

החוברות מציגות פרקים שונים מחייו של לוי אשכול ובסיומו של כל קטע קריאה מובאות חידות, תפזורות ומשימות חשיבה. פתרון מחייב לימוד והבנה של קטע הקריאה, כמו גם משימות של חקר תמונה והתבוננות במפות. לאחר ארבעה פרקים מרכזיים המספרים אודות אשכול מוקדש פרק הסיום להתעמקות ודיון בנושא המנהיגות.

חוברת הלימוד מותאמות הן ללימוד עצמאי והן ללימוד בכיתה כנושא שנתי הנלמד פרקים-פרקים ומותאם לנושאי לימוד העומדים במרכז תכנית הלימודים, בראשם: חברה, תרבות ישראל, מולדת, היסטוריה ומורשת, ואף הקדשת פרקים מסויימים (למשל, משק המים בישראל) ללימוד במסגרת שיעורי הטבע.

תלמידים ומורים המעוניינים להרחיב את ההכרות עם דמותו של לוי אשכול מוזמנים להגביר את החוויה הלימודית על ידי ביקור בבית לוי אשכול.